Disclaimer

SysWorks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van SysWorks. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. SysWorks aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van SysWorks. SysWorks behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van SysWorks. Prijswijzigingen en zetfouten op www.sysworks.nl zijn voorbehouden en er kunnen geen rechten aan verleend worden. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden voor commercieële doeleinden zonder toestemming van SysWorks.

Download hier teamviewer: