Naast het net vissen

Naast het net vissen!

Helaas komt dagelijks wel een vorm van cybercrime in het nieuws. Iedere organisatie heeft haar IT (devices) uitgerust met anti-virus software, SPAM-filters en firewalls. Echter 91% van de uitbraken wordt veroorzaakt door een menselijke factor.

SysWorks gaat je werknemers trainen en de bewustwording van phishing verhogen.

Er zal worden gestart met een nulmeting in de vorm van een kosteloze phishing simulatie. 

Na deze simulatie volgt er een openingspresentatie wat de start zal zijn van de bewustwording.
Iedere medewerker zal starten aan een laagdrempelig trainingstraject d.m.v. het learning platform.
Op dit learning platform zijn video's terug te vinden en kunnen uw medewerkers zich (laten) trainen en certificeren. 

Naast de trainingen worden uw medewerkers ook ondersteund door middel van een "Life-Line knop". Een mail-assistent wat de bewustwording op een andere manier zal verhogen.

Neem contact op met onze accountmanagers via info@sysworks.nl of via 046-4571220 voor een begeleidende introductie.

Laat uw organisatie naast het net vissen!

Download hier teamviewer: